Cách cài đặt plugin Redmine X

Cài đặt plugin Redmine

Giải nén, cài đặt, khởi động lại Redmine.