Tất cả các plugin của chúng tôi đều dễ cài đặt, tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên sao lưu Redmine của mình trước khi thực hiện. Đề phòng thôi. Cẩn tắc vô ưu. Bây giờ, bạn có thể làm theo quy trình cài đặt plugin Redmine tiêu chuẩn.

Cần sự trợ giúp?

TCN Michal Staněk

Đừng lo lắng, chỉ cần liên hệ với Michael theo địa chỉ HelpDesk.