Câu hỏi thường gặp về Giấy phép

Giá cho plugin có phải là giá cuối cùng không?

Nó có thể. Đây là cách nó hoạt động. Sau khi mua bất kỳ plugin nào, bạn sẽ tự động đăng ký gói định kỳ. Bằng cách mua một plugin, bạn sẽ nhận được plugin Redmine và 12 tháng cập nhật, hỗ trợ và sửa lỗi. Nếu không muốn đăng ký, bạn có thể dễ dàng hủy đăng ký, nhưng sau khi hết 12 tháng đầu tiên, bạn sẽ không nhận được các bản cập nhật, hỗ trợ và sửa lỗi.

Thanh toán định kỳ hoạt động như thế nào?

Sau khi mua, bạn sẽ tự động được đăng ký gói 12 tháng với mức chiết khấu 67% hoặc 1/3 so với giá chưa chiết khấu ban đầu. Bạn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, không có câu hỏi, không có thủ thuật.

Tại sao giá định kỳ không được tính từ giá đã chiết khấu?

Giá định kỳ luôn được tính từ giá đầy đủ vì giá chiết khấu thay đổi theo thời gian.

Tôi đã mua một plugin, tài khoản của tôi ở đâu?

Sử dụng tên người dùng và mật khẩu bạn đã tạo khi mua plugin, bây giờ bạn có thể đăng nhập vào trương mục của quý vị. Khi thanh toán đã được xử lý, bạn sẽ thấy plugin trong khu vực tải xuống.

Tôi có thể sử dụng plugin mà không cần đăng ký không?

Có, bạn có thể, nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật, sửa lỗi và hỗ trợ nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn đã hỗ trợ phát triển các tính năng mới. Chúng tôi tin rằng mức chiết khấu 67% là hợp lý hơn.

Tại sao bạn không cung cấp hỗ trợ và sửa lỗi mà không có đăng ký?

Chúng tôi phát triển các plugin mã nguồn mở. Nếu bạn không muốn trả tiền đăng ký hàng năm, đó là hoàn toàn ổn, nhưng sau đó bạn đang nhận được một plugin mã nguồn mở như hiện tại. Sau khi khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên kết thúc, sau đó sẽ không có hỗ trợ, không có cập nhật, không có sửa lỗi, chỉ cần plugin mã nguồn mở mà bạn sở hữu. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách để sống trên Prana :-)

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không trả tiền cho các bản cập nhật và sau đó quyết định cập nhật Redmine 2 năm sau đó?

Bạn sẽ phải trả lại toàn bộ giá đăng ký plugin.

Số lượng người dùng có giới hạn không?

Không, bạn có thể có bao nhiêu người dùng tùy thích trong 1 phiên bản sản xuất Redmine.

Tôi có một máy chủ phát triển và một máy chủ sản xuất, điều đó có nghĩa là tôi phải trả hai lần?

Không, môi trường phát triển không được tính - bạn có thể chạy các plugin Redmine X ở cả hai máy chủ - phát triển và sản xuất. Nó có nghĩa là cho nhiều máy chủ sản xuất. Chúng tôi hiểu bạn cần phải kiểm tra trước.

Tôi có khách hàng mà tôi muốn bán plugin Redmine X cho họ, làm cách nào để thực hiện điều đó?

Chỉ cần liên hệ với Michael và anh ấy sẽ cùng bạn giải quyết.