Tại sao chọn Chủ đề & Plugin Redmine của chúng tôi?

Bởi vì bạn muốn có một hệ thống quản lý dự án hiện đại được thiết kế tốt, 100% di động, giúp bạn tiết kiệm thời gian và có hỗ trợ vững chắc trong trường hợp bạn cần trợ giúp hoặc một tính năng mới. Nó chỉ là một cú nhấp chuột - nó được gọi là RedmineX.