HelpDesk

Đây là một hệ thống tổ chức nơi bạn đăng các vấn đề và câu hỏi của mình mà sau này sẽ trở thành các bài đăng trên diễn đàn để mọi người có thể học hỏi từ chúng. Chỉ những người đăng ký đang hoạt động mới có thể sử dụng RedmineX HelpDesk & Support.

Danh mục con (7)

bài viết

  • Trang :
  • 1
  • 2
  • 3
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây
Hỗ trợ ngoại tuyến
Hôm nay là ngày nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi đang nghỉ ngơi một chút và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào ngày mai
Giờ hỗ trợ chính thức
Thứ Hai đến thứ Sáu
Từ 09:00 đến 18:00
  • Với mỗi vé, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi Phiên bản Redmine, Ruby & Rails
  • Nếu có lỗi 500, vui lòng cung cấp cho chúng tôi production.log hồ sơ